Bærekraft i Blush

Bærekraft står høyt på agendaen her i Blush, og vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse bærekraftsutfordringene vi står overfor. 

 • Vi tilbyr et bredt sortiment innen naturlige, økologiske og bærekraftige produkter
 • Vi jobber kontinuerlig for å tilby mer miljøvennlig frakt og emballasje
 • Vi har samarbeidet med WWF og støttet deres arbeid for å stoppe forsøpling og redde livet i havet
 • Vi jobber aktivt med hele verdikjeden for å minimere vårt miljøfotavtrykk
 • Vårt bærekraftsarbeid støtter FNs globale mål for bærekraftig utvikling

Miljøarbeidet i Blush

I Blush jobber vi kontinuerlig for å forbedre vårt miljøarbeid, og være bransjeledende innen miljøstyring.  Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samt beskytte miljø og samfunn.

 • Valg av leverandører: Blush stiller miljøkrav ved valg av leverandører, og vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljøambisjoner. Miljøkrav er en del av kontraktene vi inngår.
 • Produktinnkjøp: Blush vil, i den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp og i vår markedsføring. Vi vil redusere innkjøp av varer med unødvendig bruk av engangsplast og ta hensyn til miljøet ved vurdering av nye produkter.
 • Produkt: Blush støtter kosmetikkbransjens nullvisjon for mikroplast i produkter (97 prosent er allerede faset ut).
 • Emballasje: Blush sin hovedleverandør av fraktemballasje er miljøfyrtårnsertifisert. All plast som benyttes er miljøvennlig, resirkulerbar og kan brennes uten å avgi farlige gasser. I pappemballasjen som brukes er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen. Vi jobber kontinuerlig med å redusere mengden fraktemballasje, samt teste alternative pakkemetoder som er mer miljøvennlige og oppfyller våre kvalitetskrav for å beskytte forsendelsen.
 • Transport: Blush har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter skjer ”kollektivt” gjennom transportører som for eksempel Postnord. De har fokus på miljøet, og leverer miljøregnskap til oss. En stor del av transporten skjer i containere som blir flyttet fra vei til jernbane for å redusere utslipp av CO2.
 • Kildesortering: Blush har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir, restavfall, matavfall, EE-avfall og metaller. Vår avtale med Grønt Punkt sikrer gjenvinning av bølgepapp/massivpapp. Alle ansatte i Blush AS har tilrettelagt for kildesortering av papir. Vi har i dag en kildesorteringsgrad på 93 prosent.
 • Energiforbruk: Blush har identifisert flere områder for å redusere energiforbruket i våre kontor- og lagerlokaler. Det er implementert systemer for å overvåke strømforbruk, og tidsbrytere i deler av lokalene. Serverparken bruker energi fra temperaturen ute til å kjøle ned servere og teknisk utstyr, og dette har bidratt til at energiforbruket er redusert med 25–30 prosent.
 • Redusert reisevirksomhet: Blush har implementert videokonferanse for å redusere vår reisevirksomhet.
 • Et grønnere Blush: Det er stort internt engasjement når det kommer til vår miljøsatsing, og sammen har vi fokus på å skape et grønnere Blush. Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering, skal vi bidra til å styrke miljøbevisstheten blant våre medarbeidere.

Samfunnsansvar

Vi investerer i framtiden.

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet! Og mengden bare øker. Dersom utviklingen fortsetter anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Da vil også mengden plast i havet overstige mengden fisk. Vi vil rett og slett ha ødelagt verdens hav. For å redde livet i havet og forhindre en slik utvikling, har vi støttet WWFs arbeid.  

Her kan du lese mer om hvordan WWF jobber for å redusere plastforsøpling

 

No Air E-Commerce

Spesialtilpasset emballasje - mindre luft i pakken - færre transporter
En av de store utfordringene som e-handlere står overfor i dag er transporten. Mange av pakkene som sendes posten er unødvendig store og krever veldig stor plass under transporten, dessuten er pakkene ofte for store for å kunne leveres i postkassen, noe som betyr ekstra transport til utleveringssteder. Med bærekraftinitiativet No Air e-commerce reduserer vi luften i våre pakker og bidrar til færre transporter.
Med kartonger i sju forskjellige størrelser og polstrede konvolutter har vi muligheten til å tilpasse emballasjen etter produktet. Størrelsen på pakkene er nøye beregnet for å passe våre produkter. Hvert nye produkt som kommer inn på vårt lager måles og veies. Dette gjør at vi alltid har et godt grunnlag for å videreutvikling vår emballasje. Ved å tilpasse vår emballasje etter våre produkter sparer vi i Youty Group, som Blush er en del av,  300 lastebiler per år sammenlignet med om vi hadde begrenset oss til færre typer pakker.

 

Fraktinntekter som miljøstøtte

Som et ledd i vårt bærekraftarbeid, ønsker vi å gjøre logistikken vår grønnere. Vi har mange kunder som handler ett produkt en uke, og kommer tilbake og handler et nytt produkt neste uke, og ett til uken deretter. Den fleksibiliteten skal vi fortsatt tilby, men for små ordre under 200 kr vil vi tillegge frakt på 19 kr. Det håper vi gjør at man tenker seg om, og heller bestiller litt mer av gangen slik at vi kan sende færre små pakker. For ordre over 199 kr tilbyr vi fri frakt.

 

Tips til hva du kan gjøre for å redusere forsøplingen 

Vi kan alle ta grep for å leve litt mer bærekraftig, og her får du noen tips til hva du selv kan gjøre: 

 • Ikke kast plast og annet avfall i naturen.
 • Tenk over hva som kan inneholde plast, for eksempel er det plast i alt fra kontaktlinser og Q-tips til sneiper og snusforpakninger.
 • Ikke kast plast i do, da havner det til slutt i havet.
 • Pant alltid drikkeflasker og bokser.
 • Sorter avfallet ditt, og resirkuler plast som kan brukes igjen.
 • Plukk en plastbit fra gaten hver dag og kast den i søpla.
 • Rydd en strand og registrer funnene dine i Ryddeportalen til Hold Norge Rent.
 • Spør dine lokale politikere om å jobbe for at plastprodusenter samler inn plast etter bruk.

Kilde: WWF