Meny
Søk
Logg inn

Bærekraft i Blush

Bærekraft står høyt på agendaen her i Blush, og vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse bærekraftsutfordringene vi står overfor. 

 • Vi tilbyr et bredt sortiment innen naturlige, økologiske og bærekraftige produkter
 • Vi jobber kontinuerlig for å tilby mer miljøvennlig frakt og emballasje
 • Vi støtter WWF i deres arbeid for å stoppe forsøpling og redde livet i havet
 • Vi jobber aktivt med hele verdikjeden for å minimere vårt miljøfotavtrykk
 • Vårt bærekraftsarbeid støtter FNs globale mål for bærekraftig utvikling

 

 

Miljøarbeidet i Blush

I Blush jobber vi kontinuerlig for å forbedre vårt miljøarbeid, og være bransjeledende innen miljøstyring.  Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samt beskytte miljø og samfunn.

 • Valg av leverandører: Blush stiller miljøkrav ved valg av leverandører, og vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljøambisjoner. Miljøkrav er en del av kontraktene vi inngår.
 • Produktinnkjøp: Blush vil, i den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp og i vår markedsføring. Vi vil redusere innkjøp av varer med unødvendig bruk av engangsplast og ta hensyn til miljøet ved vurdering av nye produkter.
 • Produkt: Blush støtter kosmetikkbransjens nullvisjon for mikroplast i produkter (97 prosent er allerede faset ut).
 • Emballasje: Blush sin hovedleverandør av fraktemballasje er miljøfyrtårnsertifisert. All plast som benyttes er miljøvennlig, resirkulerbar og kan brennes uten å avgi farlige gasser. I pappemballasjen som brukes er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen. Vi jobber kontinuerlig med å redusere mengden fraktemballasje, samt teste alternative pakkemetoder som er mer miljøvennlige og oppfyller våre kvalitetskrav for å beskytte forsendelsen.
 • Transport: Blush har ingen transport i egen regi. Frakt av produkter skjer ”kollektivt” gjennom transportører som for eksempel Postnord. De har fokus på miljøet, og leverer miljøregnskap til oss. En stor del av transporten skjer i containere som blir flyttet fra vei til jernbane for å redusere utslipp av CO2.
 • Kildesortering: Blush har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir, restavfall, matavfall, EE-avfall og metaller. Vår avtale med Grønt Punkt sikrer gjenvinning av bølgepapp/massivpapp. Alle ansatte i Blush AS har tilrettelagt for kildesortering av papir. Vi har i dag en kildesorteringsgrad på 93 prosent.
 • Energiforbruk: Blush har identifisert flere områder for å redusere energiforbruket i våre kontor- og lagerlokaler. Det er implementert systemer for å overvåke strømforbruk, og tidsbrytere i deler av lokalene. Serverparken bruker energi fra temperaturen ute til å kjøle ned servere og teknisk utstyr, og dette har bidratt til at energiforbruket er redusert med 25–30 prosent.
 • Redusert reisevirksomhet: Blush har implementert videokonferanse for å redusere vår reisevirksomhet.
 • Et grønnere Blush: Det er stort internt engasjement når det kommer til vår miljøsatsing, og sammen har vi fokus på å skape et grønnere Blush. Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering, skal vi bidra til å styrke miljøbevisstheten blant våre medarbeidere.

 

Samfunnsansvar

Vi investerer i framtiden.

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet! Og mengden bare øker. Dersom utviklingen fortsetter anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Da vil også mengden plast i havet overstige mengden fisk. Vi vil rett og slett ha ødelagt verdens hav. For å redde livet i havet og forhindre en slik utvikling, har vi inngått en samarbeidsavtale med WWF.  I tillegg til et grunnbeløp, donerer Blush 10 kroner per kjøp over 500 kroner til WWF sitt arbeid for å redde livet i havet og stoppe marin forsøpling.

Her kan du lese mer om hvordan WWF jobber for å redusere plastforsøpling

Tips til hva du kan gjøre for å redusere forsøplingen 

Vi kan alle ta grep for å leve litt mer bærekraftig, og her får du noen tips til hva du selv kan gjøre: 

 • Ikke kast plast og annet avfall i naturen.
 • Tenk over hva som kan inneholde plast, for eksempel er det plast i alt fra kontaktlinser og Q-tips til sneiper og snusforpakninger.
 • Ikke kast plast i do, da havner det til slutt i havet.
 • Pant alltid drikkeflasker og bokser.
 • Sorter avfallet ditt, og resirkuler plast som kan brukes igjen.
 • Plukk en plastbit fra gaten hver dag og kast den i søpla.
 • Rydd en strand og registrer funnene dine i Ryddeportalen til Hold Norge Rent.
 • Spør dine lokale politikere om å jobbe for at plastprodusenter samler inn plast etter bruk.

Kilde: WWF