Bærekraft i Blush

Bærekraft er viktig for oss i Blush, og vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse bærekraftsutfordringene vi står overfor. Blush støtter WWF og donerer blant annet 10 kroner per kjøp over 500 kroner til WWF sitt arbeid for å redde livet i havet og stoppe marin forsøpling. 

Vi tilbyr et bredt sortiment innen naturlige, økologiske og bærekraftige produkter, og jobber kontinuerlig for å tilby mer miljøvennlig frakt og emballasje. I Blush jobber vi aktivt med hele verdikjeden for å minimere vårt miljøfotavtrykk, og vårt bærekraftsarbeid støtter FNs globale mål for bærekraftig utvikling

 

Miljøarbeidet i Blush

I Blush jobber vi kontinuerlig for å forbedre vårt miljøarbeid og være bransjeledende innen miljøstyring.  Vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samt beskytte miljø og samfunn.

Produkt: Blush støtter kosmetikkbransjens nullvisjon for mikroplast i produkter (97 prosent er allerede faset ut).

Emballasje: Blush sin hovedleverandør av fraktemballasje er miljøfyrtårnsertifisert. All plast som benyttes er miljøvennlig, resirkulerbar og kan brennes uten å avgi farlige gasser. I pappemballasjen som brukes er det benyttet returfiber (innsamlet papiravfall som er resirkulert) som råstoff i produksjonen. Vi jobber kontinuerlig med å redusere mengden fraktemballasje, samt teste alternative pakkemetoder som er mer miljøvennlige og oppfyller våre kvalitetskrav for å beskytte forsendelsen.

 

 

 

 

Kildesortering: Blush har systemer for sortering av trevirke, plast, papp, papir, restavfall, matavfall, EE-avfall og metaller. Vår avtale med Grønt Punkt sikrer gjenvinning av bølgepapp/massivpapp. Alle ansatte i Blush AS har tilrettelagt for kildesortering av papir. Vi har i dag en kildesorteringsgrad på 93 prosent.

Energiforbruk: Blush har identifisert flere områder for å redusere energiforbruket i våre kontor- og lagerlokaler. Det er implementert systemer for å overvåke strømforbruk, og tidsbrytere i deler av lokalene. Serverparken bruker energi fra temperaturen ute til å kjøle ned servere og teknisk utstyr, og dette har bidratt til at energiforbruket er redusert med 25–30 prosent.

Redusert reisevirksomhet: Blush har implementert videokonferanse for å redusere vår reisevirksomhet.

Samfunnsansvar

Vi investerer i framtiden.

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet! Og mengden bare øker. Dersom utviklingen fortsetter anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Da vil også mengden plast i havet overstige mengden fisk. Vi vil rett og slett ha ødelagt verdens hav. For å redde livet i havet og forhindre en slik utvikling, har vi inngått en samarbeidsavtale med WWF.  I tillegg til et grunnbeløp, donerer Blush 10 kroner per kjøp over 500 kroner til WWF sitt arbeid for å redde livet i havet og stoppe marin forsøpling.