Informasjon om angrerett

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Vi anbefaler å ta godt vare på originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).

 

  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende ved levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (jf. Ang Angreretten § 22, punkt g)

 

  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21).Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25)

 

  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).

 

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

Aktiv handling

 

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

 

Hvordan angrer jeg før ordren er sendt fra vårt lager?

Slett ordren selv fra ordrestatus på "Min side", eller ta kontakt med vårt kundesenter og be om at hele ordren slettes. Dersom en av disse instanser bekrefter at ordren er slettet har du angret.

 

 

Hvordan angrer jeg før ordren er hentet på utleveringsstedet?

Logg inn på din konto "Min side" og søk om angrerett, eller ta kontakt med vårt kundesenter for å få registrert en angrerett. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Du behøver ikke å foreta deg noe mot utleveringsstedet. Når ordren kommer tilbake til oss vil den bli kreditert i sin helhet.

 

 

Hvordan angrer jeg etter ordren er hentet?

Du kan angre på kjøpet på 3 forskjellige metoder.
 

  1. Logg inn på din "Min side" og søk om angrerett. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Skriv ut bekreftelsen og legg den sammen med varen(e) og returner til oppgitt adresse.

 

  1. Du kan skrive ut ferdigutfylt angrerett skjema som var vedlagt kjøpet og returnere til oppgitt adresse. Dersom du ikke har mailen så kan du fylle ut dette angreskjema.

 

  1. Du kan ta kontakt med vårt kundesenter for å få registrert din angrerett retur.

 

Ta kontakt med vårt kundesenter som vil ordne med retur av din ordre.

Ditt tilgodehavende av kjøpet vil bli kreditert og tilbakeført alt etter hvilken betalingsmåte** som er benyttet.

* Postkontor/MyPack Utleveringssted
Det oppfordres til at Angrerettvarene sendes som registrert pakkepost slik at du kan følge pakken på Posten sine sider slik at du har full oversikt over hvor forsendelsen befinner seg i postens system frem til den ankommer oss.

** Betalingsmåte

MasterCard & VISA---Tilbakeføres til kontokortholders konto
Qliro faktura-----------Krediteringen utstedes til Qliro
Gavekort-----------------Gavekortet krediteres. Verdien tilbakeføres til opprinnelig gavekort

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 160,- for å dekke våre håndteringskostnader.